Jaki jest powód wyboru sprzętu do suszenia rozpyłowego?

April 24, 2023
najnowsza sprawa firmy na temat Jaki jest powód wyboru sprzętu do suszenia rozpyłowego?

Sprzęt do suszenia rozpyłowego jest ciągłym rodzajem sprzętu do suszenia atmosferycznego.Ciekły materiał jest przekształcany w spray za pomocą specjalnego urządzenia, dzięki czemu mgła może w pełni zetknąć się z gorącym powietrzem i zostać wchłonięta i wysuszona.Sprzęt do suszenia rozpyłowego jest zwykle używany do suszenia niektórych wrażliwych na ciepło cieczy, zawiesin i lepkich cieczy, takich jak mleko, jaja, garbniki, leki i inne płyny termoczułe.Urządzenia do suszenia rozpyłowego mogą być również stosowane do suszenia paliw, półproduktów, mydła w proszku i soli nieorganicznych.

 

 

Po przefiltrowaniu i ogrzaniu powietrze wchodzi do dystrybutora powietrza w górnej części urządzenia do suszenia rozpyłowego, a ogrzane powietrze równomiernie wpada do komory suszenia.Po tym, jak płynny materiał zostanie obrócony przez szybki rozpylacz odśrodkowy na szczycie wieży, jest on rozpylany na maleńkie kropelki mgły, które są w pełni kontaktowane z ogrzanym powietrzem i mogą być suszone do gotowych produktów w bardzo krótki czas.Dno wieży suszącej i separator cyklonowy w sposób ciągły dostarczają gotowe produkty, które chcemy, a indukowany wentylator wyciągowy usuwa gazy odlotowe.