Chiny Pozioma pionowa maszyna do mielenia piasku w przemyśle farbiarskim

Pozioma pionowa maszyna do mielenia piasku w przemyśle farbiarskim

Nazwa: Sprzęt do suszenia rozpyłowego
Typ natrysku: Rozpylacz odśrodkowy o dużej prędkości
Gwarancja: Rok
1